بنام خدا (ج)

سلام و سلامتی باد بر همه ً شما عزیزان همدل، عالیقدر و فرهنگ پرور که با قدوم مبارک تان کلبه شمس عشق را فروزان نموده اید. امیدوارم ازتاخیر به جواب محبت نامه ها و گل افشانی هایتان معذورم دارید. ایام بکام و سعادت قرین باشید.

یا رسول الله 

ثـنـایــت مـیکـنـم بـا سـوز هجران یا رسول الله

 بـفـریـــادم بــرس دردم بــدرمـان یـا رسول الله 

شفیع روز محشر تو سقـای حوض کـوثـر تــو

 چو  نور شمس اذهر تو درخشان یا رسول الله 

زآدم تــا بــه خـاتــم تـــو نجات هـر دو عـالم تو

 بـفـکــر امـتـت هـم تــو شـتـابــان یــا رسول الله 

ان الله و مـلایـکـــه یــوصــلـــون عـلـن نـبــی

 ســلامت میکــنم بـا صـدق ایـمــان یـا رسول الله  

سراب عـمـر مـن سوزان چو دشت کربلا حیران

 عـطش یـکــسـر نـمـوده دوزخـستـان یا رسول الله 

بـه غـربت همنشـین هسـتم بمـردن هـمقریـن هستم

 به هجران غمنشـین هـستم بـه زنـدان یا رسول الله 

غــم آواره گـی یـکـسو غــم بـیـچاره گـی یـکـسـو

 جـگــر صـد پــاره گـی یکسو بدامان یا رسول الله 

هـر آنکــس مومن و مسلم به صدق دل شود تسلیم

شود از بـهــر تــو زرغـــون بقـربان یا رسول الله

/ 1 نظر / 19 بازدید
بهمن

به مجتمع وبلاگ های افغانستان عضو شويد www.afghan-blogs.blogfa.com