گـــــــرامي باد يـاد قـهـار عـاصـي          

         با سپاس فراوان از  رسامي  دوست هنرمند و قدردان محترم هژبرشينواری !             

دوستان عزيز و همدل و همزبان سلام و تمنيات قلبي مرا بپذيريد!
همچنان غيابتي را كه در بيمارستان بستر بودم و شرف ياب حضور مبارك شما شده نتوانستم عذر مي خواهم. اكنون غزل گونهً را كه قبلآ ( ابر هاي سياه و شوم طالبان، افق آسمان نيلگون وطن را نا ميمون ساخته بود ) در رثاي شاعر شهير و بلند پايه شهيد قهار عاصي سروده شده حضور شما پيشكش ميكنم.

 
طـــبـع مـوزون تــــــو در حـيـرت و حـيــــرانـــم كــرد
در غـم و ســـــوگ تـو چــون اشـــك به چـــشمــانــم كـرد
 
بــــــال پـرواز تـــو چـون گـشـت صـــفـيـر مـلـكـــــــوت
خــبـر مـــــرگ تــو آشــــــفـتـه پـريــــشـــــانــــم كـــــرد
 
( سـرگـذشــــت شــــب هـجـران تـو گـفـتـم بـا شــــمـــع
آنـــقـدر ســـوخـت كـه از گـفـــتـه پـشـيـمــــــانـم كـــــرد )
 
تـــــو بـرغـــم هـمـه عـصـيان شـدي عـــاصــي مـشهـور
آنـچــه گـفـتـــي غــم ِ مـلــــت هـمـه پــــژمـانـــــم كـــــرد
 
صـــوت و آهـنــگ و غــزل مــوج زنـــــد در سـخــــنــت
گــــــل و ريـــحـــــان و طــــــراوت بـــدامــــانــم كــــــرد
 
ديـــگــــرم نــيـســــت بــــدل سيــر بــهـار و بـــــوستـــان
گــلـشـن طــبــع تـــو چـــون بـلـبـل خـوشـخـوانــــم كــــرد
 
شــــعـــر تـــــو هــــســت چــنــان لـذت و كـيف ِ مـي نـاب
بـه ســـرم ســـايـه ي تــو مـســت و غـزلـــخـوانـــم كــــرد
 
ســـــرخــود بــــر كــــف پــــاي چـــــو تـــــو عيارنـهــــم
در ره ِ عــشـــــق تـــو چـون وعـــده بــه پـيــــمــانـم كــرد
 
احـتـــــــــفـال تـــو بــــَود گـــرمـــــي بــــــازار ســــخـــن
يــــــاد بــــود ِ تــــو چـــو سـرحـلـقـــه ي افـغـانــــم كـــرد
 
پـــــاس خــاطـر دو شـبـي خــواب ز چـشـمـــم بــــربــــود
تــــا كـــه ايـجـاد غـــــــزل تـيـــر بــه مـــژگـــــانــم كـــرد
 
رخ بـــــرافـــــــروز كــه فــــارغ كـنـي از خــارخــــســـم
قــد بـــــرافــــراز كـــه چــــون ديــــده ي تـابـانــــم كـــرد
 
ديـــــــده وا كـــــن بــــه تــــمـاشـــاي وطــــن سـيـر نـمــا
نـــــوحـــه خـــوانــــي بـــه سـر قـبـر جــوانــــانـم كـــــرد
 
مــعتـــديـــن بــــــار دگـــــر رنـــگ ِ  تـــجــاوز پـاشـيـــــد
گــلشـــــن و كـــشـــور مــن خــانـــه ي ويـــــرانــم كـــرد
 
بـــي هــنــر بــي خــردان جـــلـــوه ً هـــســتـــي بـنــمــــود
فــــرقــــت و غـــربــــت و غــمـخـــانـــه ي هـجـرانـم كـرد
 
بـــــــي وطـــــن ســخــت بــــَود زنــــدگي غــربـــــت مــــا
يــاد گـــلگــــون كــفـــنــــان يـــــاد ِ شــهــيــــدانــم كــــرد
 
مـــــن دگـــــر پــيـــــر شـــــدم ذوق نـــــــدارد دل ِ مـــــــن
فـــكــــــر صــــلـــــح وطـــنــــم قــامـــت ِ پـيـــرانـــم كـــرد

تـــــــا ابــــــد داغ تـــــــــو (زرغـــون) بـدل و ديــده كـشـد
بــــــــار افــســــردگي ات ديـــــده ي گـــــريــــانــــم كــــرد
 
الحاج محمد ابراهيم زرغون
/ 16 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هارون راعون

سلام های صميمی نثار ماما جان گرانقدر و همه خانوادهء ورجمند! با مصروفيت هايی دامنگيری که دارم خيلی دير عقب کمپيوتر نشستم اميد مرا معذور داريد. هميشه ياد تان می کنم و جای تان اينجا خاليست. يکايک خانوادهء گرامی را سلام وسيله شويد و روی نازنين شمس الدين جان را بوسه باران کنيد. با محبت

آرش

جناب آقای زرغون و خواهر گرانقدرم فروزان جان را سلام ! آرزومندم باجمع خانواده عزيز و محترم تان شاد ، سلامت و سرحال باشید / طاعات و عبادات تان مورد قبول بارگاه حق / در این ماه پربرکت رمضان صحت ، سلامتی فرزند عزیز تان شمس الدین جان را از بارگاه ِ خداوند منان (ج) خواهانم / سروده ای زیبای تان را خواندم و لذت بردم / کانون گرم خانوادگی تان گرمتر باد / آرش

Rahela Yar

درود برعاصی بزرگ! درود وسلام هايم نثار دوستٍ گرانقدرم الحاج محمد ابراهيم زرغون! غزل زیبای تان لبریز از احساس پاک وسرشار عشق بود که لحظاتی مرا باخود نگه داشت. همیشه بمانید. حضور ارزشمند ولطف تان در آن پروگرام فرهنگی از یادم نمی رود. سپاسگزارتان هستم.

ليلا احمدي

شاعر گرانمایه و ادیب بیمانند، جناب الحاج زرغون اولتر از همه سلام ها و احترامات بی شایبه خویش ، قبله گاه صاحب و همه فاميلم رااز صمیم قلب خدمت مبارک تان تقدیم داشته امیدوارم به لطف و بزرگی خویش علیک فرمایید، و درود بر قهار عاصي شهيد! با دل سخت گرفته در اندوه نبود عاصي غزل پر سوز و درد و احساس تانرا با چكيدن قطرات اشك خواندم. خداوند به شما بزرگوار و قدر دان عمر طويل و سرافرازي بيشتر نصيب كند كه هنرمند و شاعر و بزرگ مرد ها و همه هموطنان ما را به ديده- قدر مينگريد. اين خود نشانه- بزرگي شماست. اجري را كه شايسته- شما گرامي است فقط الله پاك نصیب تان گرداند. سلامت و با سعادت باشيد. ارادت ليلا احمدي

ليلا احمدي

سلام وابراز محبت خدمت دوست با وقار و گرامي ام فروزان مهربان. اميد موفق تر از هميش باشيد. حتمي تماس ميگيرم و صداي ملكوتي ات را ميشنوم. به مادر جان مهربان نيز عرض ارادت دارم. اگر امرو خدمتي در مزار شريف باشد با دو ديده حاضرم. الله ياورت باد. ليلا

روحي

برادر با عزتم ، الحاج بزرگوار زرغون صاحب ، السلام عليکم و رحمة الله ِ و برکاته ! شما صحتمند باشيد و رحمت الهي شامل ِ حال اهل بيت شما باشد . کريم الشان جل مجده ، از تحمل بيماريها شما را اجر بزرگ دهد و دگر بار رنج مريضي نبينيد. احساس مهرباني و قدر داني از خوانش سروده هايتان دست ميدهد که دست دعاي ما را براي شما به درگاه ً غفورالرحيم بلند ميسازد. ايام مبارک روزه را پر از برکت و کيف صوفيانه برايتان آرزو دارم. / يکي از مخلصان / روحي

idrees qhatra

درود بر شاعر و عارف آزاده و ارزنده حاجی صاحب زرغون از بارگاه ايزد حق صحت مند ی شما را استدعا ميکنم.. اينبار نيز از حريم شمس فروزان عشق بهره و لذت بردم همان شعر عاصی شهيد به دلم چنگ زد . ناگفته نماند ديروز به زيارت اين ابر مرد رفته بودم برايش دعا کردم همانا شعر خودش که در عقب لرسنگ قبرش حک شده بود خواندم هميشه حال ورد زبانم شده .. تا ژنده حق بر افراشته ايم.. از مخمل خون به تن کفن ساخته ايم... ما مفت نه سهم بريم از خورشيد.. دامن دامن ستاره پرداخته ايم... پرگويی کردم اميدوارم مورد اذيت شما نشده باشم .. بازهم از حريم شمس فروزان عشق خبری ميگيرم.. در اخير دست شما را بوسيده وداع ميگويم.. مخلص شما قطره

الحاج محمد ابراهيم زرغون

سلام متقابل و صميمانه را حضور دوستان گرانقدرم محترم واسع جان سرشار و نور ديده هايم مهرانگيز جان ساحل عزيز و ارجمند گرانمايه ام زينت جان نور ، عزيزم هارون جان راعون ، دوست مهربانم آرش جان عزيز، نور ديده هايم راحله جان يار و ليلا جان احمدي ، و عزيز و مهربانم روحي عالي مقام وادريس جان گرامي تقديم ميدارم. با بزرگواري خود مرا معذور دارند كه ديرتر عرض ارادت كردم. قدم هاي مبارك تان بالاي ديدگانم. دعاي شما عزيزان الحمدالله صحت ياب شدم. به همه ً شما عزيزانم طول عمر و سعادت دارين آرزو ميكنم. والسلام

Namatullah Torkany

غطزرذدئو.-منتالبيسشضصثقفظعهخحححححًٌٍُْكَّ][«»ةآأإيئؤِXژV‌Nءءک::: مرگ شهید قهار عاصی را به طالبان که نسبتی نیست من شاهد بودم راکت سیاف وهابی رفیق مسعود قهرمان در گردنه باغ بالا کابل شهیدش ساخت.عاصی از دست ریاکاران زمان خویش به قتل رسید. نام او به نیکی باقی میماند و از قاتلین مردم به بدی.

احمد

محترم زرغون صاحب سلام ! اميد وارم ايام هجرت را بخوبی و بدون کدام فشار جسمی و روحی سپری نمايی . اشعار وسرو ده هايت چند بعدی و پر محتوا بود . اميد وارم بيشتر بنوسی در مورد آنهای که بيشترين رنج و محنت را کشيده وهنوز هم ميکشند . ای کاش مو لا نا های جنو بی ما هم نظر وسيع بينانه ميداشت و فتوای جهاد را عليه همو طن مسلمان شان را نميداد . ! جاغو ری