دوستان گرامي قدر سلام و تحيات بي پايان خدمت شما تقديم ميدارم!
اين ذره نوازي شماست كه بمن جرًِت  نوشتن و سرودن را ارزاني ميدارد وگرنه من هُمان هيچم كه هيچ.


من كجا و دست گلچيدن كجا اي باغبان  

 نالهً بلبل مرا اينجا بزور آورده است

    مـــــقـــام ِ عـــــــشق

ايـــدل بـيــا كـــه عــشــق مـــرا ســايــبــان شـده
بــــر ســـــر زمـيـن روح و تـنــم پــاسـبــان شـده

حـــسن و جــمـــال يـار مـرا بـيـگـمـان ســوخـت
زآنـــروز  نـــــام پـــــاك او ورد زبــــــان شـــــده

آنــدم كه بـيـخـــودم هـمــه عـالم شـكـار مــاســت
آنـگــــــاه بــا خــودم چـو ذلـيـل و زيــــان شــده

مُــــردم بـــراي ديــــدن آن جــلــوه هــاي نـــــور
اشــكـــم بـمـثـل جــو ســر راهــــش روان شـــده

مــن شــاكــرم ز درگــهء سـلـطــــان ِ عـاشقــــان
مـمـزوج گـشـته عـشــق, سـراپـا عــــيـان شــــده

مـا را مــقـام عــشــق نـبـــود, بـيــشــتر از ايـــن
در انـبـســاط ِ قــلـب حـزيـنـم بـيـــــان شـــــــــده

(زرغـــــون)  جـاي طـرفـه بـود عــشـق آتـشــين
كـايـن بـخـت نـو جـوان بـمـنـش رايـگــــان شــده

الحاج محمد ابراهيم زرغون

/ 52 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جوان 50 سالهُ زنده دل

اين را هم اضافه ميکنم که از چنين قضاوت و پاسخ شما اشک چشمانم را پر کرد زيرا آنچه شما برداشت کردن منظور من نسبت به شما نبود .

الحاج محمد ابراهيم زرغون

۲- از الفاظ گلشن معاني شما وجملات محبت آميز جناب شما, قلبآ تكان خوردم و قسم به خدا كه حالم بر هم خورد, رنگ و بوي معنويت در آن موج ميزند. باور كنيد كه من از شما چيز هاي آموختم. فرمودهُ معقول شما كه در 28 سال, يعني سه دههُ كه بر سر اين ملت مظلوم جفا كشيده و عذاب ديده گذشته تغيري در عادات ما نيز وارد شده است بقول حضرت ابوالمعاني مرزا محمد عبدالقادر بيدل"رح" ( بيدلي هايم دليل امتحان بي غشيست+ نيستم قلب آشنا از بس گدازم كره اند) هميشه چشم براه شما خواهم بود و چشمانم بديدن اسم پر مفهوم شما روشن خواهد شد. شما آرام نه, بلكه با شورو نوا بيائيد. بقول حضرت مولانا جلال الدين محمد"رح" (هر چه خواهد دل تنگت بگو) سعادت و سر بلندي دارين براي شما از پروردگار عالميان(ج) آرزو ميكنم. با عرض ارادت و حرمت. وسلام

الحاج محمد ابراهيم زرغون

دوست فزون مرتبت و عاليقدرم تحت نام (جوان 50 سالهُ زنده دل) سلامهاي نهايت قلبي ام را كه از نهاد قلب خونين و مالامال از محبت و عشق سر چشمه گرفته قبول فرمائيد. بار دگر قدوم مبارك شما بروي چشمانم, من سالهاست براي ديدار و ملاقات گمشدهُ در انتظارم كه بقول مرحوم حضرت صوفي عشقري(رح) لحظه شماري دارم: (الهي آشنا گردان بمن آن دردمندي را+ كه از گلهاي داغ سينه اش بوي تو مي آيد) من بار بار و به تكرار از حضور پرفيض جناب شما عذر ميخواهم. مرا ببخشيد كه سبب ريختن اشك مرواريد گونهُ شما شدم. هر كجا اشك است, سوز و ساز در قبال دارد. بقول شاعر(آه بي تاثير مارا كم مبين+ هر كجا دود است آتش در قفاست) من به حسن ظن و حسن نظر شما كاملآ يقين پيدا كردم.

جوان 50 سالهُ زنده دل

الهی سينه ای ده آتش افروز * در آن سينه دلی وان دل همه سوز * هر آن دل را که سوزی نيست ٬ دل نيست* دل افسرده غير از آب و گل نيست * دلم پر شعله گردان ٬ سينه پردود * زبانم کن به گفتن آتش آلود * کرامت کن درونی درد پرور * دلی در وی درون درد و برون درد * بسوزی ده کلامم را روايی * کز آن گرمی کند آتش گدائی * دلم را داغ عشقی بر جبين نه * زبانم را بيان آتشين ده * سخن کز سوز دل تابی ندارد * چکد گر آب از او ٬ آبی ندارد * (( دل افسرده دارم سخت بی نور * چراغی زو بقايت روشنی دور )) * بده گرمی دل افسرده ام را * فروزان کن چراغ مرده ام را * ندارد راه فکرم روشنائی * زلطفت پرتوی دارم گدائی * اگر لطف تو نبود پرتو انداز * کجا فکر و کجا گنجينه ی راز * زگنج راز در هر کنج سينه * نهاده خازن تو سد دفينه * ولی لطف تو گر نبود ٬ به سد رنج * پشيزی کس نيابد زآن همه گنج * چو در هر کنج ٬ سد گنجينه داری *نمی خواهم که نوميدم گذاری * به راه اين اميد پيچ در پيچ * مرا لطف تو مي بايد ٬ دگر هيچ . { وحشی بافقی } تقديم به شما دوست همدل و همدردم

شفيق

با سلام من تازه اين وبلاگ را پيدا کردم و واقعا مرا مجذوب خود کرد. من هرگز نمی توانم به خود اجازه بدهم که نظری در اينجا بنويسم. فقط ميگويم که انشاالله هزار سال زنده باشيد و سايه تان بر سر شعر و ادبيات افغانستان باشد.

yaghin

پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد

monirsepas

با سلام مجدد برايتان ايميلی فرستادم امید میبرم خواند شود.در حفظ آفريدگار گيتی باشيد

ELham

سلام .. تازه پيدا کرده ام اين خانه را .. خواننده شما خواهم بود . من با چشمه ای تاريک تنهايی بروزم . ارادت

janaan

سلام / هميش با اشك و لبخند در ستيزم / خدايا راز خو د نزدت بريزم / ..... دو ست محترم ممنو ن پيام پر محبت تان .. هميشه خندان باشيد....