دوستان عزيز و ياران همدل و همزبان سلام و سلامتي بر شما باد!
حادثهً دلخراش مرگ نا بهنگام جوانمرگ شادروان مرحوم نصرت پارسا را به فاميل آن  مرحومي و دوستان و هموطنان هنرپرور تسليت عرض نموده, براي  شادي روحش بعد خواندن فاتحه, مرثيهً ذيل را به عنوان اداي احترام و عرض ادب به اين هنرمند محبوب و شهيد تقديم نموده , روح و روانش را شاد خواهم.

       

                                          

                        پــارســـا

نـــصـرت دهــــــد خــــدا بـتـو فـرزنـد ِ پــــارســـا         
دل گـــريــه مـيـكـنـــــد بـــــه هـــنـرمـند ِ پــارســـا


مـــــرگ تــو جـانـگـداز و الــــمنــاك بــوده اســـت
يــــكسر نـــمــــود داغ تــــو دردمــنــد ِ پـــارســـــا


دستــــــان بـــريـــــده بـــاد بـه ايــن قــوم ِ نـا خـلف
قــــــوم ِ ثــمـــود و عـــــاد نــبـــودنـــد پــــارســـــا


نـــــورس نــــهـــال بــــــاغ امــيـــد جـــلاء وطــــن 
زيــــن دلـخـــراش ِ حـــادثـــه ارغــنــد ِ پـــارســــا  


نـــــابــــــود بـــــاد آنـــكه بــمـــاتــم نــشـانــده است
جــمـعـي كـثيـر دوســـت و رجـــاونـــــد ِ پـــارســـا   


لـــعـنــت بـــر آن فـاســـقِ بـــي ديــن و فـــرهـنـگ
ويــــران نـــمــود قـــصــر شــكــوهــمـنـدِ پــارســا 

 

آن ظــــــــالم و شـقـــي و سـتمـگـر چـه بـيـبــــاك
مـــــا را نـشـانــد, عـــزاي جـــگــر بـنــد ِ پــارســا


بـنشــستــه انــــد جـــــملــه عـــزيزان بــسوگ تـــو
پـــر پـــــر شـــــده, گُــــلبــن و دلــبنـــد ِ پـــارســـا 


خـــونــيــــن و دلــفــگـــار بـــــٌود مــــادر وطـــــن
رفــتــه ز دســــت نـــخــل بـــــرومــنـــد ِ پـــارســا   


جـــــام ِ غــزل شـــكــســت و نــديـــم غـــزل مُـــرد
جـــانــم بــــلب رســـيـــد ز پــيـــونـــد ِ پــــارســـــا


خــــــــون قـتيـــل پــــــــاك تـــو را خـونـبـهـــا بـود
در روز حــــــشر حـــــق تــــــوانـمـند ِ  پــــارســـا


زيـبــد بـــــــراي شـــــاَن  تـــــو و هـــم نـجـابـتــت
عـــالي بـهـشــت قــسمــت و, ارونــــد ِ پــــارســــا  


خـــامـــوش نـيـسـت نـــالـهء مــستــانــهء تـــو هــم
در ســـيـنـــه هــاي مـــردم هـــوشـمـنــد ِ پـــارســـا  


گــــويم تـــسلـــيــت بـــه فـــراخـــور مــــــــادران
بــــــرگـــشـــت مــــا بـسـوي خــداوند ِ پــــارســــا


آيــــات پـــُر جــــلال خــــداونـــــــد خــــوانـمـــت
چــــون فـاتـحـه بــه حـق ِ دل پـسـنـد ِ پــــــارســــا 


(زرغـون) بـه اشـك غـم بـخـدا سـخـت گـريـه كــرد
از بـــهـــر مــرگِ چـــون تـــو هـنـرمـنـد ِ پــارســـا

          الحاج محمد ابراهيم زرغون

/ 32 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روحي

السلام عليکم بزرگوار ما جناب الحاج زرغون که مرهون دست نوازشگر تان هستيم . خداکند با خانوادهً نجيب در سايهً فضل الهي آسوده باشيد. ازينکه نام وبلاگ عالم قدس را در لينکستان شما ديدم از محبت شما نسبت به خود باليدم. الهي آن صدر نشين عالم قدس از بارش فيوضات سبز محمدي شما را مورد نوازش قرار دهد. مي باقي حلال جامت ايدوست + که روحي را به کام آبی چکيدي . مخلص شما فؤاد روحي ( ابوالمدثر).

Hamed Miazad

سلام آغاز نامه ام را با سلام كه سر چشمه سلامتي ها ست سر ميكنم و از ايذد بی نياز صحت و موفقيت شما دوستان و اعضاي فاميل را استدعا ميكنم نميدانم از كجا و چطور شروع كنم هنوز درد حادثه كه به 4 می به شهري مسساگا در كانادا در دلهاي ما تازه بود خبرئ 8 می به گوش هاي ما زنگ بست دردا آه دردا مگر چه با يد كرد جز سري تسليم خم كردن كه جمله از اوئم به او خواهيم برگشت از ايذد يكتا شادمانی روح برادر ما نصرت پارسا و دوشيزه افغان سحر جان روستاي را كه به سن 17 جهانی فانی را ترك نمود استد عا ميكنم و براي اعضای فاميل و دوستا ن صبری جميل مي خواهم دوست عزيز بنده مدتی 20 سال بيشتر ميشود كه در غربت سرا بسر ميبرم و از قلم و كتاب دور مانده ام اگر از قلمئ ما لغزشی سر زد ببخشيد هر چند نه شاعر ام و نه نويسنده كه بنويسم و روزگار چنان من را در بر گرفته كه از همه دور مانده ام در حادثه 4 می از دست دادن دختر خالم سحر جان مرا وا نمود به نوشتن مرثيه نما كه شما را در خوندن و درست كردن جملات آن زحمت ميدهم بنويسم با تشكر حامد ميازاد مسس آگا آنتر ئيو كانادا

هارون راعون

سلام های صميمی نثار تان باد! قربان محبت تان. از پيام شيرين شما لذت بردم و چشمانم روشن شد. روی نازنين شمس الدين جان قندول را ببوسيد و خواهران و برادران و مادر جانم را سلام برسانيد. دستان تان را می بوسم

khatereh

سلام به پدر خوب و نازنين و همچنين دختهای عزیزش وبه جان برابرمن ....خيلی دلم برايتان تنگ شده بود ....راستی چندين روز اينتر نت ندارم برای همين است که سعادت آمدن به وبلگ زيبايتان را نداشتم برای همین دلم حسابی گرفته بود چون آمدن به وبلگ زیبایتان برایم عادت است اگر نیایم انگار هیچ کار نکردم ...قربان يکايکتان دوستتان دارم ....موفق باشيد

Khalifa _ naanbaay

محترم الحاج زرغون صاحب به سلامت باشد! غرض عرض ارادت بود و تسليت. والسلام

مهرانگيزساحل

سلام شاعر گرانمايه محترم حاجی صاحب /آمدم ومطلب تازه ای نيافتم .خواستم بازهم ازطريق پيامم عرض ادب نمايم /به خواهران مهربانم سلامهايم راوسيله شويد /مهرانگيز

الحاج محمد ابراهيم زرغون

دوستـــــــــــــــان همدل و ياوران عزيز! سلامهاي صميمانه و ارادت سپاسگذارانهء خود را حضور تك تك شما عزيزان تقديم ميدارم. از هر يك شما نازنينان, شاعره ي ارجمند فـــــــريبا آتش, شاعر و هنرمند محبوب منيــــــــــرجان سپاس بلخي, ارجمندان و عزيزان با محبت ام مــــــــــهرانگيز جان و خــــــــاطره جان,لــــــيلا جان احمدي, و دنيـــا (ليـــدا) جان عزیز, شاعرهء والامقام دخت نازنينم زينــــــــت جان نور, دختران قدر دانم نوشــــــين جان و بهاره جان عزيز,دوست گراميقدرم ادريــــــــس جان قطره, دوست عزيزم جناب عزيز عليزاده, شاعر بدل نزديكم فــــــــــواد جان روحي, فرزند عزيزم امين جان اصيل, ارجمند بجان برابرم شاعر با قريحهء عالي هـــــــــارون جان راعون, دوست عزيز و قدر دانم حـــــامد جان ميازاد از كانادا كه بر من منت گذاشتيد, و نور ديده ام شخصيت عاليمقام و دانشمند فرهيخته تحت نام ( خليــــــــفه نانباي) مبني بر تشريف آوري تان اظهار و ممنونيت و شكران مينمايم. پروردگار عالميان شما عزيزانم را در حفظ و امان خود داشته باشد. و جوانان رجاوند كشور مانند مرحوم( نصـــــــــــرت پــــــــــارســـــــاي) عزيز كه سرمايه هاي سرشار و

GuleNaaz

Salaam, shire e zeba wa pur ehsaas , rohe Nasrat parsa shaad baad

هارون راعون

با سلام مجدد! آمدم عرض ادب کنم. سلام های صميمی مرا به مادر جانم، خواهران نازنين و برادرانم وسيله شويد و روی شمس الدين جان قنددددددوووووول را بوسه باران کنيد. با صميميت سبز

الحاج محمد ابراهيم زرغون

سلام ها و ارادت نثار دوست گراميقدر GuleNaaz و ارجمند نهايت عزيزم هارون جان راعون! از حضور گرم شما عزيزانم سپاسگذارم. در پناه خداوند لايزال (ج) باشيد. والسلام