بنام خداي رب العزت(ج)

( هــوالـشـافـي)

       يـــــــارب تو شفا بخش 

تو شـمـس مرا زين غم و اندوه رها بخش         يــارب تو شفا بخش
آنكس كه مريض است خدايا تو دوا بخش        يــارب تو شفا بخش

 

مـن خسته و بيزارم ازين درد و طـبـيـبـان      اي خــــالـق يـــــزدان
هـر كــس ز غـم و درد جـفـا ديد وفا بخش      يـــارب تـــو شفا بخش

 

دانم كه مرا سخت تو آزمون كني زين رنج       درد تــــو هـمـــه گـنــج
از لـطـف و كـرم بـر من درويش غنا بخش       يـــــارب تو شفا بخش

 

خـاطـر چو شده زين تب و تاب گرچه مكدر       هـــستي چـــو تو داور
آئـيـنـه ً ذات تـو صـفـا اسـت صـفـا بـخـش        يـــــارب تو شفا بخش

 

اعـجـاز ز دسـت تـو بـُـود گــرچـه مـسـيـحا     مـشـهـــور بــه دنـيـا
دسـتــم بـدعـا مـعـجــزه ً را تـو بـمـا بـخـش        يارب تو شـفـا بـخش

 

خواهي تو اگر زنـده كني كن فيكون اسـت     آن مرده كه چون است
چون است امـيـد آنكه تو از غیب عطا بخـش     يـارب تـو شـفـا بـخـش

 

مــن شـرم كـنـم از گـنـه و بـــار خـطـا هــا      بــخــــشا تـو الهـا
هر بـنده كه آرد به تو چون روي خطا بخش       يـارب تو شفا بـخش

 

آرم چو شـفـيـع حضرت سـلطـان شـفاعـت(ص)     هــستم بـه او اُمـت
  مشهود توئي زين غم ِ سوزان تو رضا بخش        يـارب تــو شفا بخش

 

مـعـلـول شـده مـغــز و طـبـيـبـان هـمـه عاجز     تـو مــنـجـي و مـعـجـز
صـبـري كـه بـايـوب بــدادي تـو بـمـا بـخــش       يــارب تــو شــفـا بخش

 

مـن بـي كـس و هـم بي وطنم در شب هجران   ايـن درد دو چــنــدان
( هر كس كه مريض ِ وطن ماست دوا بخش)      يـارب تـو شفا بخش

 

اشـكـم چـو بـدرگـاه تـو هم بـدرقه سـاز است      هــرگـاه كـه نماز است
 گوید بـتــو زرغــون چنان حـمـد و ثـنا بخش       يــارب تــو شفا بخش

                الحاج محمد ابراهيم زرغون

/ 7 نظر / 21 بازدید
فریدون فرهمند

سلام جناب زرغون. خيلی زيبا می سراييد اين بار چندم است که از وبلاگ تان ديدن می کنم و اين بار موفق شدم تا چيزی برايتان بنويسم البته بنده آنقدر شاعر توانا نيستم به اين معنی که در آغاز جاده هستم ولی خيلی علاقه دارم اميد به ما هم سری بزنيد

محمد ادریسی بقایی (قطره)

با عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب محترم زرغون صاحب و از خداوند بزرگ صحت مندی وجود شما را با جمله اعضای فاميل خواهانم. زرغون صاحب تشکر از پيام پر لطف شما که در صفحه وجودی صاحب گذاشتيد. محترم بنده نيز بطور معمول به پای صحبت های شان مینشینم وبهره میبرم و همچنان ناگفته نماند برای این که کسانی که اشعار صوفی وارسته وجودی صاحب را دوست دارند بنده نظر به ارادتی که به جناب حیدری صاحب دارم خواستم تا ۱۵ کتاب شعری شان را مانند دیوان ابولمعانی بیدل و یا مولوی بلخ یکجا بسازم در این راستا کارم ادامه دارد به امید روزی که کارش خلاص شود و بدست رس خواننده گان برسد . اینکار را بخاطری انجام دادیم که اشعار شان همچو مروارید های پراگنده نباشد مثلاً یک شعری را کسی دست دارد ولی نمیداند که مربوط کدام کتاب شان است.. بهر صورت بنده از شعر زیبای نغز شما باز لذت بردم و از اشاراتش هم بهره ، محترم در اخیر سر مبارک شما را بدرد نیاورده روی برادر کوچکم شمس جان را بوسیده وداع میگویم خدا حافظ

سلام و احترامات قلبی خدمت استاد بزرگو ار . اميد معه فاميل محترم صحت باشيد.. درباره شمس الدين جان در سايت زينت جان خو اندم خيلی ها متاثر شدم. استاد بزرگو ار دامنه مهربانی خداو ند بی پايان است . يكبار اگرامكان داشته باشدطفلك را به زيارت كعبه شريف بياو ريد .. انشاالله من همچنان در آن مقام پاك برای صحت شمس جان دعا ميكنم.. خدا مهربان است.. با احترام

janaan

سلام و احترامات قلبی خدمت استاد بزرگو ار . اميد معه فاميل محترم صحت باشيد.. درباره شمس الدين جان در سايت زينت جان خو اندم خيلی ها متاثر شدم. استاد بزرگو ار دامنه مهربانی خداو ند بی پايان است . يكبار اگرامكان داشته باشدطفلك را به زيارت كعبه شريف بياو ريد .. انشاالله من همچنان در آن مقام پاك برای صحت شمس جان دعا ميكنم.. خدا مهربان است.. با احترام

واسع سرشار

سلام به دستان دعاگويتان و سلام خدا بر شما اديب بزرگوار! انشاالله جگر گوشه عزيز شفا ميابد.اميد از خداي هوالشافي. ارادتمند سرشار

zinat

پدربزرگوارسلام / سپاسگزارم كه باز هم دست به قلم برديد وپيامی نوشتيد واقعا محبت وتشويق شما مايه ای دل گرمی من در این جهان پرازدشمنی و دوست كشی است / ميدانم ، غم تان ودردی را را برای شمس عزيز درسينه دارید بدون شك كه خداوند گارآنان را که دوست دارد به دشواريهای زيادی امتحان ميكند تا ميزان استواری آنان را قياس كند تا كجا ميروند با اين مصايب و را هی شان را كه درستی وپايداریست عوض نميكنند. پدربزرگوارم : با هرقطره اشك شما وفروز عزيز درپايی اين درد، اشكی از من خواهد بود اميد هميشه با شما بمانم. شما خود بهترميدانيد كه تا كجا ها دردمندم وچگونه پهلو به پهلو اين درد ها زيسته ام / هميشه باشيد / سروده های تان را دوست دارم وهميشه ميخوانم / زينت فروزم : سپاس برای نامه ات من هم دلگيرم مي نويسم برايت / زينت تو

مهرانگيزساحل

سلام ودرود بر پدر دانشمند و همه اعضای فاميل محترم ! اين مناجات و رازونياز را در خانه ای يکی از عزيزان و درسايت تان خواندم . علاوه بر اينکه ازته قلب برای شمس زيباومعصوم دعاميکنم دو قطره اشکم را بدرگاه الهی پيشکش ميذدارم واو را به شکوه وجلالش سوگند ميدهم که اين نياز شمارا بيجواب نگذارد . بامحبت بی سرحد :مهرانگيز