بنام خداوند گردان سپهر       فروزندهً مشعلِ ماه و مهر

دوستان همدل و همزبان را سلام و سلامتي نصيب باد!
صدمين سالروز ملك الشعراً، محقق و دانشمند فرهيخته و شاهنشاه شعر مقاومت در منطقه و افغانستان عزيز، مرحوم شادروان و زنده ياد استاد خليل الله خليلي را به عموم فرهنگيان، اديبان و شاعران تهنيت عرض نموده، در اين ايام سالروز فاجعه بار هفت ثور و اميد بخش هشت ثور، مخمسي را برغزل شادروان استاد خليلي پيشكش حضور شما عزيزان مينمايم. بقول شاعر عاليقدر معاصر ، محقق و دانشمند بزرگ جناب دوكتور اسدالله حبيب:- استاد خليلي مرحوم از بلند جايگاه هاي بود كه اشعار استاد سه ستون داشت. يكي ستون مردم ، دوم خدا و سوم وطن ، تمام اشعار استاد خليلي بدور همين سه محور گردش ميكرد.
شعر استاد نه تنها از نگاه موضوع برازنده بود بلكه از نگاه لفظ خيلي هم برجسته بود، ما نظير استاد خليلي  را با تاًسف كه تا امروز نداريم، يك قريحه ً خدادادي بود هم در قصايد خراساني، در غزل و هم در رباعي استاد بسيار پيشتاز و پيشگام بودند كه روح شان شـــاد باد.

                               
      مخمس بر غزل مرحوم استاد خليلی


هـجـران و آتـش و خـون رسـم ِ جـهـان بـيـان كـو    
غــربـت نـصـــيــب مـا شـد باـلش پــرنــيـان كـــو
صد شكـوه دارد ايـن دل اي دوسـت تـرجـمـان كو   
مـرغـي شكـســتــه بــالـم راهــي بـآســمــان كـــو
در روز بــيــكــسـي هــا يــاران مــهـربـــان كــو

   غم كرده است فـزونـي كي مـيـگـيـرد سـراغـي     
افــسـرده اسـت دل مـن ني غـنچـه ً نه بـــاغـی
   لب تـشنـه ام عـزيـزان ني چـشـمه ني چـراغـي     
گــر بر زمـيـن نـهــم سـر كــو گـوشـه ً فـراغــی
 ور بـــر فـلـك گــريــزم اســــبــاب ونــردبــان كو

   در دشــت بـيـــكـرانــه غـــم بــــاده ًجــنـونـيــم     
يـــارب مـبـاد كـس را در حـسرتـي كـه چـونـيـم
جهـل و عـناد و كـيـنـه بـرجـان خـود فـزونــيـم   
بر خـوان زنـدگـانـي مـهـمـان اشــك و خـونـيـم
كـس نـيســت تـا بـپـرســد احـسـان مـيـزبـان كـو

آن بوسه هـا بـه پـيغـام آن وعـده هـا كه ديـده؟     
نـامـيــد گـشـتـه ايـن دل هـرگــز يـكـي نـديــــده
         گـز حـسـرت دهــانـش اشـــك ِ بــرخ چـكــيـــده         
اين حرف هـاي بـيـجـان اين لـفـظ هـاي مــرده
در شرح عـشــق گـنگـنـد جز اشـك ترجمان كـو

  كــو روزن امــيــدي ، احـوال مـا بـدتـر شـد     
كـو قـاصـدي كه جـانـان از كار مـا خـبر شـد
  دوستان! چـون ديـارم بـار هـا بـخون تـر شد     
هـم روز تـيـره گـرديـد هـم شـام تـيـره تـر شـد
گـمـگــشـته ً زمـــيـــنـيـم انـوار آسـمـان كــو

  چون يـاد روي جـانـان درديـسـت در نهــانـــم     
كـو هـم نـفــس كـه گـويم پـژواك ِ از فــغــانــم
 عـشـق وطن تـنـيـده بـــرمـغــزو اسـتـخـوانــم     
نــيـم شــب اسـت و يـــادش آتـش زده بـجـانـم
قـربــان چــشـــم ســـاقي آتـش نـشان جان كو

    ما هـمـنفـس نـــداريم تـاعــقــده هـا بـــر آريــم       
زرغـــون درد هـجــران بــا يـكــديـگـر گــذاريـم
 افـســوس چـون خـلـيـلي مــا يـاوري نـداريـــم     
در شــهـــر نـاشـنـاســان با هــم درخــت واريـم
 صــد شــكـوه مـانـد در دل تـا ســر كـنـم زبان كو
           الحاج محمد ابراهيم زرغون

/ 7 نظر / 18 بازدید
فريدون فرهمند

سلام جناب زرغون. از حظور تان در کلبه فقيرانه جوانی ام نهايت خرسندم. اين شما هستيد که به ما می توانيد راه و روش زندگي را بياموزيد ما هنوز در ابتدای راهيم. شما هم خيلی زيبا می سراييد موفقيت هر چه بيشتر تانرا خواهانم و آدرس وبلاگ تانرا نيز در لست وبلاگهای خود علاوه نمودم اميد بی جواب نماند تشکر

مهرانگيزساحل

سلام وارادت برهمه شمادوستانم . مخمس زيبارا خواندم . شادو سرفراز باشيد . ارادتمندشما : مهر

مخلص شما

سلام و ادب بر احساس لطيف شاعر گرامي محترم زرغون ! در وصف اين مخمس صميمانه و زيبا همين بس كه زيبا تر از زيباست . مخلص شما

zinat

سلام به پدربزرگوارومهربانم وهم به خانواده گرامی ودوستداشتنی شان / برای من (زرغون) يك نام دوست داشتنی شده وبا حرف حرفی آن صفا وصيميمتي كه ازشما نشان دارم آميخته است چند روز پيش درمحفلی به ليست مهمانان برخوردم كه شخصی با همين نام تشريف داشتند سعی كردم ايشان را پيدا كنم ولی برای ادايی نمازشام ازمحفل برون شده بودند به يكی ازدوستان ازمحبت شما وفروزنازنينم گفتم واينكه چقدراين نام برايم عزيزست/ سروده های تان مثل هميشه زيبا ودلنشين واستادانه است وخوانشی آن آموزنده وپربار/ زينت

janaan

سلام دو ست .. مطالب شما آمو زنده است، مو فق باشيد

ظاهر

آقای زرغون سلام. اميد وارم خوب باشيد. اگر علاقه مند مسايل پناهندگان در ناروی باشيد به آدرس انترنتی ما سری بزنيد. موفق باشيد

انجیلا پگاهی

با عرض سلام و احترام!از اشعار زيبای تان همیشه عالمی فيض مييرم ذهن و قلم تان سبز و هميشه بهار