چمن گریه میکند

امشب دلم برای وطن گریه میکند

آواره در هوای وطن گریه میکند

 

هر بی وطن که نغمه ی سر میدهد به مام

بشکسته شاخه ی ز چمن گریه میکند

 

دستان اهریمن به سراپرده ی حریم

چندان فشرد خون ببدن گریه میکند

 

صحرا و کوه ِ میهن ما آتش است چنان

آهو بیاد مشک ختن گریه میکند

 

ای خاطر حزین به تولا نشسته ی

غمدار گریه کن که وطن گریه میکند

 

شیرازه محبت و عشق و هوس گسست

عاشق بپای زاغ و ذغن گریه میکند

 

چون نیست بلبلان غزلخوان و خوش نوا

بر بام بوم شوم لجن گریه میکند

 

خونین و داغدار کشد ناله هر شهید

صد تن بتن درون کفن گریه میکند

 

زرغون ز بس بدامن شب خون گریستی

با حرف و لفظ و صوت و سخن گریه میکند

/ 0 نظر / 22 بازدید