بنام آنكه ما را زندگي داد

عرض سلام و ادب به همه دوستان و عزيزان كه قدم رنجه فرموده ، كلبه ً شمس عشق را فروزان ساختند.

مناجات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

الـهــي سيــنــه ً ده آتـــــش افـــروز

 

در آن ســيــنــه همه درد و همه سوز

 

به عشق خود مـنـور كـن تـــو مـــا را

 

بــكــــن ورد زبـــانـــم ايــن ثـــنـــا را

 

يـكــي هـسـت و دگــر نـايــد به اذهـان

 

حـبـيـبـي و شـفـيـقـي پـــاك سـبحـــان

 

بـه اذكــار خـــودت پــرنــور گــــردان

 

كــه ايـن ويـــرانـه ام مـعـمـور گــردان

 

هواسم را خــواص فــيـض بـخـشــــا

 

چو نور دســـت مـوســي بيض بـخشـا

 

ز خـُلـق مـصـطـفـي سـرمـسـت سازم

 

به كبر و كين و جهل  بي دست سازم

 

ز نـــور ايـــزدي پُــــر مـــايـه ام كـــن

 

غني ساز و ز عشق سرمـايـه ام كــن

 

تـــرا حـمــد و ثـنـا گـويـم بـــدل بـيــش

 

بـخـوان نزديك خود دوُر و بـر ِ خويش

 

مــرا غـواص بـحــر رحـمـتــت ســــاز

 

در ِ جـود و سـخا بــر مـن بـكــن بــــاز

 

ســريــــر لامـكــان بـر مــن عيــان كــن

 

حديــث روضــيه ً رضـوان بــيـان كــن

 

بـــده اشـــك و بــده آه و بـــده ســــوز

 

انــيــس و هــمــدمــي فـرما خود آموز

 

ز فـــكــــر غـــيــــــر آزادم بــگــردان

 

بــيــك جـرعـه مـي ي شــادم بـگردان

 

بــه لـطــف خـود مــرا شــامـل نـمـائـی

 

ز بـــزم بــيــخــودي بــســمــل نــمـائي

 

ز ســــر لابـكـن آگــــاه تـــــو مـــــا را

 

نـــفـــي اثــبــات كـن ملجا ً تـــو مــا را

 

كــه اين توسن بَـود سركش مرا نـفـــس

 

مـــرا بــســـتـه ركـابــش در لـجــام بـس

 

ز شــيــطـــان لـعــيــن مــا را پــنـــاه ده

 

بــه تــرتــيـل قــرآن مـــا را رفــــــاه ده

 

حــديـــث مـصــطــفـي آمــــوز بـــر مــن

 

صــحـيـح خــوانـم صـحـيـح جويد دل من

 

بـــيـــارآيـــــم مـلـــبـــس در شـــريــعــت

 

طـــريــقـــت ســـاز حـق كــن در حقيـقـت

 

ز رمـــز فــقـــه نـعـمـــان كـــن هـــدايــت

 

كـه اعــظــم گــشـــت امـامــمدر روايــت

 

فــيـــوض مــثــنــوي را شــمـــس راهـــم

 

كــه نــردبــانــم شـود از اشــك و آهــــم

 

چـو تــفــويـضــم كـنـي صــدق و صفا را

 

نــفــس ده گـــرم و جــوشــانــم خـــدا را

 

دلــــــــم آئــيــنـــهً مـــرآت خـــود ســاز

 

و زنــگـــش را زدوده جــلــوه كــن بــاز

 

طــلــســم بــنـــدگــي بــشـكـــن بـيـكـبـار

 

هـــواي زنــــدگي از ســـر تـــو بــــردار

 

چــو مـنــصـور عــلاجـــم خون خوردن

 

ز بــســـطـام بــايــــزدي را چـــو ديـــدن

 

چـــو صـــدر سـيــنـــه ام را وسـعــتـي ده

 

ز ويــــس قـــــــرنــــي ام خـــلـعــتـــي ده

 

بــدســــت نــاكــســـانـــم خــوار مـگـــذار

 

ضــلــيــل و بـي كـــس و بـيــمــار مـگــذار

 

دوصـــد چـنــدان بـه عـشــقـــت مـبتـلا كن

 

چـــو زخـــم سـيــنــه ام يـكــســـر دوا كــن

 

بـــه ديـــدارت دل مــــن شــــــاد گـــــردان

 

ز قــيــــد جــــان و تــــن آزاد گـــــــردان

 

تــرا زرغـــــون هـــمـي گــويـــد ثـنــايــت

 

بــــــراه  مـسـتـقـيــم ام كـــــن هــــدايـــت

 

مي ۲۰۰۶

الحاج محمد ابراهيم زرغون

/ 18 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بـــــــــهاره

پدر بزرگوارم سلام ام را که از راه بسيار دور و دل بسيار نزديک نثار قدم های تان مينمايم عليک بگوييد. دستهای تان را بوسيده سلام مرا به مادر جان - خواهران عزيزم و برادارن عزيزم وسيله شويد. اين کوچک و ناچيز شما دست بوس همه شما عزيزانم ميباشم. بعد از مدت ها شايد بعد از ماه ها به سراغ پرژن بلاگ آمده ام. آنهم که ديروز با برادرم هارون جان صحبت نمودم و گفت به سايت من سری بزن. برايم بسيار غم انگيز بود. راستش پشت همه شما عزيزانم و سروده های تان دق شده ام. تا هنوز به افغا نستان عزيزم هستم. از همه ولايات ديدن نموده ام. چند بار مرگ را از چند قدمی ام فرار داده ام. خداجان خودش ميدانم که به مقصد کمک با مردم بيچاره ام اينجا آمده ام. کار ها و خدمت های که تا هنوز کرده ام ميدانم يک روز پاداش اش را خدا جان برايم اعطآ خواهد کرد و اجرش را خواهم گرفت. شايد در آخر های همين ماه برای چند روزی خانه بروم. اينجا بسيار تنها هستم. همه به يادم می آيند. هديه کوچکی از مزار شاه اوليا برای نور چشمم شمس عزيزم گرفته ام که برايش آنرا خواهم رساند. در همه جا به يادم و از دعای اين ناچيز و گنهکار دور نيستيد. به زیارت ها دعا ميکنم. فدای تان تبسم تنها

بـــــــــهاره

باز هم سلام ام نثار تان. با همه دلتنگی که داشتم با خوانش سروده تان به برادرم هارون جان کمی دلم تسکين شد و به داشتن شاعر بزرگ و پدر مهربانی همچو شما افتخار ميکنم. ما همه آرمش و تسليت را در لابلای کلمات و سروده های شما جستجو و پيدا ميکنيم. واقعآ که هارون جان به دست نوازش ضرورت دارد. هارون جان را دوبار از نزديک ديدم و ديروز هم دو بار تيلفونی صحبت کردیم و دانستم که حالش بسيار خراب بود. بدبختانه که فعلآ من به کابل نيستم و لی تصميم دارم هفته بعدی که هارون جان دوباره از تاجکستان به کابل انشاالله بر ميگردد از نزديک ببينمش. راستی دوست عزيز ما ادريس جان قطره از شما بسيار خوشی و تمجيد نمودند به داشتن شاعر جوانی همچو ادريس جان من ميبالم. آغای حيدری صاحب و سميع جان را نيز از نزديک ديدم. پدر جان آرزوی ديدار شما را بی صبرانه دارم. دستان تان را ميبوسم. فدای همه تان تبسم دختر تان - تبسم که بسيار تنها است.

زينت

پدرعزيزم سلام به شما وفاميل بسيارعزيزتان / دستان شما و مادرجان را ميبوسم و به خاطر درگذشت پدرعزيز( هارون جان) ابرازتسليت ميكنم . / فروزم : فداي قلبت عزيز/ صبرجميل برايتان آرزو ميكنم / با محبت بسيار/ زينت

مخلص شما

با عرض درود و تحيت خدمت شاعر توانای کشور و بزرگوار محترم آقای زرغون و فامیل فرهنگ پرور و نجيب تان. از اشعار زيبای تان همیشه عالمی فيض مييرم ذهن و قلم تان سبز و هميشه بهار. مخلص شما

janaan

aslaum alikum astad bozargwar . omied waram ba famil mohtram shat bashied

زينت

سلام به پدر بزرگوار و شاعرم و سلام به بهترينم به فروز نازنينم كه هرچه زيبای و محبت است نثارقلب پر از گذشت بی مانندش ( به جز تومونسی ديگر در اين ديار ندارم........... ) آسيه گلم : اميد كه جواب نامه ات را گرفته باشيد از طريق همان سايت فارسی روان كرده بودم / شاد باشيد/ زينت

حبيب

سلام. خواندم و لذت بردم . دست مریزاد. من هم با غزلی به روزم و منتظر. یاعلی

زينت

فروزنازم سلام / براي آنچه .... بود بسيار شرمند ه ام به تو قسم خواهرگلم كه هيچ متوجه نشد ه بودم همينكه نامه ات را خواندم ............. اميد مرا ببخشي . شرمسارم / زينت

ولی بارکزی

سلام و ادب، از معرفت با سايت شما خوشحالم. قلم تان توانا باد! ولی بارکزی

الحاج محمد ابراهيم زرغون

سلام متقابل و صميمانه را حضور دوستان گرانقدرم هر يك ادريس جان قطره جوان با استعداد و چيز فهم ، محترم حبيب جان ، جناب عاليقدر محترم پویا نويسنده چيره دست ، شاعره زيباكلام انجیلا پگاهی ، استاد گرامي سميع جان رفيع ، ارجمند عزيزم هارون جان راعون ، شاعر با قريحه آرش جان عزيزي ، شاعره زيبا كلام عزيز همگان ارجمند پرافتخار زينت جان نور ، بهاره جان گرامي ارجمند عزيز ، دوست اديب ( مخلص شما ) ، جانان عزيز و زيباپسند ، شاعر گرامي محترم حبیب حسن نژاد ، و دوست گران ارج محترم ولی بارکزی تقديم ميدارم. با بزرگواري خود مرا معذور داريد كه ديرتر عرض ارادت كردم. قدم هاي مبارك تان بالاي ديدگانم.اميدوارم كه بهار زندگي تان از رنگ و نظر خزان بدور باد ، و شگوفه ها و گل هاي زندگيتان و نهال جواني تان بارور و سر سبز باشد، و با همه اعضاي خانواده هاي محترم خود صحتمند و با سعادت باشيد. به همه ً شما عزيزانم طول عمر و سعادت دارين آرزو ميكنم. والسلام